سه‌شنبه, 3 مهر 1397
پرسنل شورای اسلامی شهر بجنورد

مدیر اداری مالی شورای اسلامی شهر بجنورد
    تیمور محمدی
   09151766700
   058-32243365
   مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم کامپیوتر
   س
وابق
:
  - مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد
  - رئیس اداری و مالی شورای اسلامی شهر بجنورد

 رئیس دفتر ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد
  رضا پهلوان
    09352925090
   058-32211700
   مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی مدیریت اداری
 
 روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد
   مدیریت روابط عمومی: فضل اله پاکنهاد
   09151864380
   کارشناس روابط عمومی: ابراهیم اکرمی
  09124056486
   058-32220475 
   مدرک تحصیلی: لیسانس هنر (گرافیک)
سوابق :
- رئیس اداره زیباسازی شهرداری بجنورد
- مدیر دفتر ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد
- مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی
- مسئول امور اداری معاونت فرهنگی اجتماعی
- مسئول پرتال شهرداری بجنورد
-نماینده شهرداری در ستاد های دهه مبارکه فجر استان
و قوه قضایه
- کارشناس IT در شهرداری بجنورد
- کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت ها در شهرداری بجنورد
- کارشناس فنی کمیسیون مزایده در شهرداری بجنورد

 

- مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

                         فوق لیسانس مدیریت دولتی( مدیریت تحول)


 دبیرخانه شورای اسلامی شهر بجنورد
   رئیس دبیرخانه: مجید بداغی
   09301282382
  058-32227171
   فکس 32237373-058


  کارشناس دبیر خانه :
  بهروز رحیمی صالح

  حمید نظیفی

  دبیران کمیسیون ها :
  - پگاه منفردی
  ( کمیسیون های برنامه و بودجه - کمیسیون
   ورزش و جوانان - کمیسیون زیست و خدمات
   شهری - کمیسیون فرهنگی و اجتماعی )
 
  - سعید برومند
   ( کمیسیون عمران . معماری و شهرسازی )

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی عمران

 

 
- مدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداری


- مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی IT
  - مدرک تحصیلی :  لیسانس حقوق
                             فوق لیسانس حقوق- مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی عمران
                         فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری


 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0